Koukishin no syusyu@Hankyu Umede

Animaux, Exposition, Galerie